Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác

    Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị cấp cao liên quan là hội nghị lần thứ 2 trong năm nay và là hội nghị tập trung bàn về các giải pháp thúc đẩy sự hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

    Về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung trọng tâm của hội nghị lần này, Phó thủ tuớng, Bộ truởng ngoại giao ông Phạm Gia Khiêm cho biết:


    VOV

    .