Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

    Vừa qua, tại TP Hội An (Quảng Nam), Hội nghị nhóm giữa kỳ Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia đã khai mạc với sự tham gia của 27 quốc gia có cùng mối quan tâm đến an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Các báo cáo tham luận, trao đổi về tình hình liên quan đến chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là trong lĩnh vực hàng hải, tài chính… nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này. Hội nghị diễn ra ngày 16 và 17-3.

    SGGP