Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị điển hình tiên tiến của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

    (VOH) - Hôm qua, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiên 5 năm 2005 - 2009.

    Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã đạt được những thành tích nổi bật: thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố tại tòa đối với các vụ án lớn được dư luận đồng tình; đồng thời nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kiểm sát thi hành án dân sự trong năm qua đã phối hợp với cơ quan thi hành án tổ chức thi hành hơn 90 ngàn vụ, việc, thu được trên 3 ngàn tỷ đồng.Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Viện KSND Thành phố có 13 tập thể và 87 cá nhân được Đảng ủy các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong 5 năm 2005 - 2009, Viện đã 4 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ và có 5 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.

    Thanh Hùng