Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII)

    Sáng 28/6, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII) đã khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết, đây là hội nghị thường kỳ của Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra các trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2012.

    Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận cho ý kiến Chương trình hành động của Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Báo cáo những định hướng lớn trong xây dựng Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật; Báo cáo về chủ trương, tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp…Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nói:

     

    Hoàng Mai (BT)