028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội nghị giao ban Quân ủy và Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 20/11, Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị chỉ huy các cấp cần quán triệt rõ nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ trong Quân đội và Công an, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên hai lực lượng.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI nói riêng. Thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, không chỉ là một giải pháp quan trọng, mà còn giúp thực hiện tốt các giải pháp khác đã được xác định trong Nghị quyết của Trung ương.

Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 03. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi lắng nghe các báo cáo, tham luận tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong Quân đội và Công an cũng như các ngành, địa phương trong hơn một năm rưỡi qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và khẳng định niềm tin vào sự cần thiết, hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị.

Đánh giá kết quả thực hiện, đồng chí Lê Hồng An cho rằng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương; triển khai thực hiện Chỉ thị một cách toàn diện và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Đề cập đến những mặt còn hạn chế, cần khắc phục, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, nhìn chung, việc triển khai Chỉ thị ở một số đơn vị trong hai lực lượng còn chậm. Một số cấp ủy chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm, do vậy lúc đầu nhiều nơi còn sự lúng túng, nhất là trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên.....

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; coi đây là một nội dung không thể thiếu trong chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cấp ủy để kiểm tra, xem xét, đánh giá, đôn đốc thực hiện. Xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và những điều Bác Hồ dạy Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, qua loa, chiếu lệ, hình thức...

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến tốt; cung cấp thông tin về điển hình người tốt, việc tốt cho các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, khen thưởng.

TTXVN