Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị giao ước thi đua năm 2012 cụm 5 Sở nội vụ TP trực thuộc Trung ương

    (VOH) - Tại UBND TPHCM, sáng 10-5, đã diễn ra Hội nghị giao ước thi đua năm 2012 - Cụm thi đua 5 Sở nội vụ TP trực thuộc Trung ương. Đến dự có ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ Tịch UBND TP cùng lãnh đạo Sở nội vụ 5 TP: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

    Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở Nội Vụ 5 thành phố đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn trong việc kiện toàn công tác thi đua khen thưởng. Đây là công tác quan trọng nhằm ghi nhận thành tích của từng địa phương. Theo ý kiến của các đại biểu trong năm 2012, cần lượng hóa công tác thi đua để có đánh giá đúng thành tích vào dịp tổng kết năm.Theo ông Phạm Viết Trung, Giám Đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng mục đích thi đua là tạo sức bật, làm thế nào để khuyến khích mọi người cùng thi đua, vì vậy cần đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng. Ông Phạm Viết Trung - Giám Đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng cho biết:
    Tại hội nghị, 5 Sở nội vụ TP trực thuộc Trung ương đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2012.

    Mai Thảo