Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN

    Hôm qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã tham dự phiên họp Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN.


    Các bộ trưởng đã thảo luận những văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Kết thúc cuộc họp, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã ký 2 văn kiện quan trọng gồm: Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 8 thuộc Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ và Nghị định thư sửa đổi về đối xử đặc biệt với gạo và đường.

    VOV

    .