Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 dành cho cán bộ cao cấp nghỉ hưu

    (VOH) - Sáng ngày 24/1, tại Hội trường TP.HCM đã diễn ra hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 dành cho cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến dự Hội nghị.

    Trong buổi sáng, Hội nghị nghe Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa- Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW báo cáo hai chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chuyên đề thứ hai: Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

    Các chuyên đề đã đánh giá tình hình, nêu được những thành tựu cũng như những hạn chế, đồng thời nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng sắp tới. Đáng lưu ý, mục tiêu việc tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai là phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư. Mục tiêu cụ thể của việc phát triển khoa học công nghệ là đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN, đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới. Hội nghị còn tiếp tục làm việc trong buổi chiều nay.

    Thoại Diễm