Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị quán triệt và triển khai rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

  (VOH) - Chiều qua (18/04), UBND TP đã tổ chức hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012. Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP đã chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính qua công tác rà soát thủ tục hành chính nhằm mục đích cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp được đề cập sâu. Theo ông Võ Văn Luận - Chánh Văn phòng UBND TP thì việc rà soát thủ tục hành chính là bước đi cần thiết để phát hiện kịp thời những thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý. Theo đó, TP sẽ hướng dẫn thực hiện rà soát bằng phương pháp mới, đó là phải tiến hành xem xét một cách hệ thống để rà soát cắt giảm những quy định, thủ tục hành chính rườm rà.
   
   Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định tầm quan trọng của công tác rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012”, TP đã có kế hoạch kịp thời và sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa đến các cơ quan Ban, Ngành nhằm thực hiện tốt công tác rà soát thủ tục hành chính. Để việc rà soát hiệu quả, ông Lê Minh Trí đề nghị các cơ quan Ban, Ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban TP, tìm ra những bất cập để có những kiến nghị hợp lý góp phần tinh giản thủ tục hành chính. Ông cũng đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ và người đứng đầu các cơ quan trong tiến trình cải cách hành chính có tác động tích cực vào quy trình chung của TP. Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh:
   

   

   

  Mai Thảo