028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội nghị tập huấn, quán triệt chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014

(VOH) - Ngày 13/2, Thành Ðoàn TP đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 với hơn 400 cán bộ Ðoàn tham dự.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Trần Kim Yến - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP báo cáo chuyên đề “Công tác dân vận trong thời kỳ mới”. Báo cáo đã chỉ rõ công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, cơ bản của Ðảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố tăng cường sự gắn bó giữa Ðảng, nhà nước và nhân dân; xây dựng nước Việt Nam phát triển bền vững.

Diễn ra trong 2 ngày 13, 14/2/2014, hội nghị sẽ tiếp tục nghe các báo cáo chuyên đề về: “Công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; “Chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP năm 2014, kế hoạch thực hiện chủ đề năm thanh niên 2014”; “Một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Ðoàn"…

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Thành Ðoàn TP cho biết, thông qua các buổi làm việc, Thành Ðoàn TP mong muốn các cơ sở Ðoàn nhận thức một cách đầy đủ và quán triệt sâu sắc những giải pháp trọng tâm mà Ban Chấp hành Thành Ðoàn đã chuyển tải. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh:

Mỹ Hương