Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII

  (VOH) - Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại điểm cầu TPHCM, có sự tham dự của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Vì vậy, những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

  Cùng với việc quán triệt Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm; chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp phải nghiêm túc.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình giới thiệu về những nội dung chính ba Nghị quyết về kinh tế gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  Minh Hiệp