Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001-2010

  Sáng 8/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001-2010. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục trong 20 năm qua, nhất là 10 năm gần đây.

  Ảnh minh họa.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, xử lý tồn tại về tài chính trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; về thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư, quản lý tiền lương và thực hiện thí điểm thuê Tổng giám đốc, giám đốc trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; vai trò của tổ chức công đoàn trong việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…

  Chiều cùng, sau khi Hội nghị nghe các báo cáo tham luận của một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, địa phương… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có phát biểu kết luận hội nghị.

  TTXVN