Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị Tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở

  (VOH) - Ngày 20/9, Thành ủy Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến dự có đại diện Ban tổ chức Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng đại diện các Đảng bộ cấp trên cơ sở. Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Đua và Huỳnh Thị Nhân đã chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, Báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy trình bày cho biết đã có 63/66 đảng bộ trên cơ sở tổ chức đại hội đủ 4 nội dung, còn 2 đảng bộ chỉ tiến hành 3 nội dung và một đảng bộ do mới thành lập nên chỉ định cấp ủy lâm thời. Có 10 đảng bộ thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư. Các quận, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở đã chấp hành và tổ chức thực hiện tốt Đại hội với tỷ lệ đại biểu tham dự trên 97%. Có trên 9.400 lượt ý kiến của đại biểu góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Theo đánh giá của Thường vụ Thành Ủy, các ý kiến đóng góp đều có sự đầu tư nghiên cứu kỹ, có phân tích, đối chiếu với tình hình thực tế, tập trung vào những thành tựu và những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.Các tổ chức Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đã bám sát thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, tổ chức Đại hội đạt kết quả đúng yêu cầu của chỉ thị 37, đảm bảo các quy trình, nguyên tắc tổ chức trong Đảng. Không khí sau đại hội phấn khởi, tạo không khí dân chủ, thoải mái, tập trung thực hiện các Nghị quyết đề ra.

  Về công tác nhân sự, các tổ công tác của Thành ủy đã theo dõi và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình. Kết quả bầu Cấp ủy trên cơ sở đã bầu được 1832 đồng chí, tăng 195 đồng chí so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ tái cử đạt trên 60%, cơ bản đảm bảo được yêu cầu nhân sự mới chiếm trên 1/3. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ trẻ và tỷ lệ nữ không đạt yêu cầu đề ra. Đáng lưu tý là tỷ lệ cán bộ nữ trong Thường vụ chỉ đạt 19%, thấp hơn nhiệm kỳ trước là trên 23%. Riêng đối với khối Sở Ngành và Trung ương có 60% đơn vị không có cán bộ nữ trong Thường vụ. Có 9 quận có tỷ lệ nữ đạt khá cao trên dưới 30%, trong đó quận 1 dẫn đầu với tỷ lệ nữ trong Thường vụ chiếm trên 38%. Về cơ cấu chung tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt hơn 9% , tăng hơn 3% so với nhiệm kỳ trước nhưng không đạt yêu cầu đề ra là 15%. Trong đó Quận 1 vượt chỉ tiêu là gần 22%; quận 2, quận 8, quận 11, quận 12 và Thủ Đức vừa đạt chỉ tiêu là 15%.

  Đồng chí Lê Bá Cần - Bí thư Quận ủy quận 1 - đơn vị có cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ cao, vượt chỉ tiêu, cho biết: quận 1 có nguồn cán bộ trẻ dồi dào là do quan điểm thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy đã có kế hoạch bổ sung, đào tạo và cơ cấu cán bộ trẻ, nữ từ nhiều năm qua. Đồng chí Lê Bá Cần cho biết:

  Tại Hội nghị, có 6 ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các tổ chức Đảng cấp trên cơ sở. Các ý kiến tập trung những kinh nghiệm, những điều tâm đắc qua tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, đồng thời bổ sung và làm rõ nhiều vấn đề đã được Ban thường vụ Thành Ủy đề ra.Tham luận của Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành cho biết Đảng bộ đã tối đa hóa số lượng cấp ủy mà qui định cho phép để trẻ hóa cấp ủy. Về công tác tổ chức đai hội có ý kiến nên đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trước diễn văn khai mạc. Ông Trần Hồng Tâm -Bí thư Đảng Ủy Tổng công ty Bến Thành - đơn vị điểm được bầu trực tiếp bí thư nói về công tác chuẩn bị cho đại hội:

  Đánh giá kết quả tổ chức Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, bà Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy cho biết: Qua tổ chức đại hội, nhiều Quận, Huyện ủy có tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo cấp cơ sở và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá. Quá trình chuẩn bị các nội dung văn kiện qua nhiều bước đã làm tăng nhận thức của toàn Đảng bộ sâu sắc hơn về những thành tựu cũng như những tồn tại yếu kém, từ đó tìm ra những hướng đi mới cho nhiệm kỳ tới. Bà Huỳnh Thị Nhân nói: Vấn đề lớn cần rút kinh nghiệm qua Đại hội chính là công tác nhân sự. Nhìn nhận về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Bà Huỳnh Thị Nhân nhấn mạnh:

  Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên có sở đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Theo nhìn nhận của bà Huỳnh Thị Nhân, sau Đại hội đã tạo nên một cơ sở dữ liệu rất phong phú, cần được lãnh đạo cấp ủy trên cơ sở và ban tổ chức thành ủy tập hợp để nghiên cứu, phân tích, từ đó có những chủ trương, quyết sách đúng đắn. Bên cạnh đó, công việc trước mắt cần làm đối với từng cấp ủy mới là phải rà soát, sửa đối bổ sung quy chế công tác, để căn cứ vào đó kiểm tra, đánh giá công tác trong nhiệm kỳ 2011 - 2015.


  Thoại Diễm