Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

  (VOH) - Ngày 2/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ông Huỳnh Thành Lập - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội thảo.

  Luật Điện lực gồm 5 chương, 47 điều có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 đến nay.

  Tại Hội thảo, góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các đại biểu đã đề xuất việc sửa đổi Luật, ban hành thông báo, hướng dẫn cho người dân, nên có sự tham khảo, học hỏi từ nhiều nước trên thế giới. Việc quy hoạch phát triển ngành điện cũng cần bám sát lộ trình quy hoạch phát triển của các ngành nghề khác và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đảm bảo sự phát triển đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

  Về vấn đề quy hoạch phát triển điện lực các cấp, đa số đại biểu dự hội thảo cho rằng nên mở rộng tầm nhìn quy hoạch từ 5 năm sang quy hoạch giai đoạn 10 năm. Về giá thành điện đang là vấn đề nóng hiện nay, các đại biểu cho rằng, cần nâng cao vai trò của Bộ Khoa học Công nghệ trong việc thẩm định công nghệ sản xuất điện, dựa vào đó đưa ra giá thành hợp lý, có cơ sở khoa học. Đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, giá thành điện nên giữ mức, chứ không tăng nhằm hỗ trợ cho người dân nghèo và các doanh nghiệp.

  Ngọc Hiếu