Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Cuộc đời và sự nghiệp”

    Thực hiện Quyết định số 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về biên soạn tiểu sử đồng chí Võ Văn Kiệt, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Cuộc đời và sự nghiệp”.

    Hội thảo là sự tri ân của Đảng và dân tộc Việt Nam đối với đồng chí Võ Văn Kiệt - người con trung hiếu của quê hương Vĩnh Long, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, vị lãnh đạo năng động, sáng tạo, có nhiều cống hiến xuất sắc cho đất nước, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, vững bước trên con đường hội nhập, phát triển.

    SGGP