Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội thảo lý luận giữa Đảng CS hai nước Việt- Trung

  Ngày 8-9, Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã đuợc khai mạc.

  HTML clipboardPhát biểu tại Hội thảo, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Truởng ban tuyên giáo TW khẳng định:

  Trong nội dung đề dẫn Hội thảo, ông Lưu Vân Sơn, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước Xã hội Chủ nghĩa đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, vì thế cần cùng nhau trao đổi, học hỏi để làm phong phú thêm những kinh nghiệm trong việc xây dựng nền tảng văn hóa Xã hội Chủ nghĩa để xây dựng nền văn hóa phù hợp với thời đại mới.

   

  VOV