Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo quốc tế về chính sách thanh niên

    Ngày 10-8, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ dân số LHQ (UNFPA) và các tổ chức quốc tế tại VN tổ chức hội thảo quốc tế "Chính sách và thực thi chính sách thanh niên".

    Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm quốc tế thanh niên do Đại hội đồng LHQ lựa chọn, bắt đầu từ ngày mai 12/8.  Theo ông Phạm Nhữ Bằng - Viện Nghiên cứu thanh niên, thì chính sách về thanh niên hiện nay đã tương đối đồng bộ nhưng thực thi có rất nhiều bất cập mà đầu tiên là nhận thức về công tác thanh  niên của các cấp chính quyền. Từ thực tế đó, ông Bằng đề nghị: cần sớm hiện thực hóa thiết chế quản lý nhà nước về thanh niên, đồng thời, cần có hoạt động giám sát độc lập kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên để từ đó có giải pháp chấn chỉnh, thay đổi nhận thức và hành động thực thi chính sách về thanh niên trong thực tế.

    BT