Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp TP năm 2012

    (VOH) - Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012, sáng nay, Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội đồng bảo hộ lao động thành phố tổ chức Hội thi an toàn-vệ sinh viên giỏi cấp thành phố lần thứ 8 năm 2012.

    Mục đích của hội thi nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác an toàn - vệ sinh viên ở các đơn vị giao lưu học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm thực tiễn, rút ra những cách làm hay, mang lại hiệu quả tốt trong công tác bảo hộ lao động tại đơn vị, giúp cho đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh ở đơn vị nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp. Hội thi còn góp phần xây dựng và củng cố lực lượng an toàn - vệ sinh viên ngày càng hoạt động có chất lượng, hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại cộng đồng.

    Mỹ Trang