Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hôm nay (15/4), áp dụng mức viện phí mới

  Sẽ có khoảng 447 dịch vụ y tế tăng giá, mức tăng từ 3 - 20 lần so với giá hiện hành.

  Nhiều người nghèo sẽ khổ vì viện phí tăng.

  Theo thông tư liên bộ Y tế - Tài chính, từ ngày 15/4 mức viện phí mới sẽ được áp dụng tại tất cả các bệnh viện trong cả nước.

  Mức viện phí mới được áp dụng đối với 12% trong tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp tại các bệnh viện ở tất cả các tuyến. Giá viện phí mới vẫn được tính theo nguyên tắc thu một phần viện phí (chỉ gồm 3 yếu tố: chi phí thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế). Các chi phí còn lại như lương cán bộ y tế, khấu hao nhà cửa…vẫn do ngân sách Nhà nước chi trả.

  Theo Bộ Y tế, giá được quy định trong Thông tư được coi là mức giá tối đa, các tỉnh sẽ căn cứ vào đó để phê duyệt mức giá sao cho phù hợp với điều kiện riêng của địa phương mình. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ do Bộ phê duyệt mức giá căn cứ vào khung giá đã ban hành./.

  VOV