Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hôm nay 31/12, Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2010

    Ngày 31-12, Việt Nam chính thức kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

    Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhấn mạnh: Chúng ta vui mừng và tự hào vì Việt Nam đã hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, đạt được tối đa những mục tiêu đã đề ra, ghi đậm dấu ấn Việt Nam cả về nội dung cũng như công tác tổ chức và điều hành. Thành công của Năm Chủ tịch được thể hiện qua những kết quả quan trọng và có ý nghĩa lâu dài, cả về lợi ích của ASEAN và khu vực cũng như của nước ta.

    TTXVN