Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hơn 13.000 phản ánh của người dân trên tất cả lĩnh vực

  (VOH) - Qua 3 tháng vận hành, đường dây nóng của Thành ủy đã nhận hơn 13.000 tin phản ánh của người dân. Thông tin do Văn phòng UBND TP công bố tại hội nghị sơ kết vào chiều ngày 6/7 do ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBNDTP chủ trì.

  Phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào những vấn đề phát sinh trong sinh hoạt đời sống cộng đồng tại khu dân cư như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây mất trật tự công cộng, xây dựng nhà trái phép, sai phép, kinh doanh gây tiếng ồn, sản xuất gây ô nhiễm, các tranh chấp về nhà đất chưa được chính quyền xử lý triệt để.

  Các phản ánh liên tục được cập nhật và phân công cho các đơn vị trực tiếp hoặc tham mưu xử lý theo từng cấp độ.

  Trong đó, tin cấp độ 2 là thông tin phản ánh phổ biến nhất, chiếm số lượng nhiều nhất trong các phản ánh cần phải xử lý và được Ban Tiếp công dân xử lý 4.980 tin chuyển đến lãnh đạo các quận - huyện, các sở ngành, đơn vị.

  Công tác phản hồi thông tin đạt kết quả bước đầu, phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân.

  Tuy nhiên, qua thời gian vận hành, đường dây nóng 08.88247.247 còn một số tồn tại hạn chế: phần mềm xử lý xảy ra lỗi kỹ thuật. Việc cập nhật kết quả xử lý chưa thể thống kê phân biệt rõ đâu là nội dung kết quả phản hồi thông tin, thông tin dành cho đội ngũ điện thoại viên còn thiếu, phản hồi tại các sở ngành, quận - huyện còn chậm, chưa kịp thời, nhiều đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc xử lý, phản hồi thông tin qua đường dây nóng.

  Những hạn chế này sẽ được khắc phục trong thời gian tới. 

  Tin, ảnh: Minh Hiệp