Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 36 tỷ đồng chăm lo cho công nhân viên chức lao động

    (VOH) - Có 4.000 công nhân viên chức lao động được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Đó là một trong những nội dung được Công đoàn khối doanh nghiệp thương mại trung ương tại TP.HCM cho biết tại buổi sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm vừa được tổ chức mới đây.

    Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh với hơn 4.400 tài liệu về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Biên giới quốc gia và Luật Biển Việt Nam được cấp phát đến với công nhân viên chức lao động.

    Từ đây đến cuối năm 2014, công đoàn khối sẽ tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, vận động phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm, làm lợi cho đơn vị, góp phần tăng thu nhập cho người lao động.

    Mỹ Trang