Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 400 cán bộ dự hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2014

    (VOH) - UBMTTQ TPHCM vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 400 cán bộ Mặt trận 24 quận - huyện, 322 phường, xã, thị trấn về 6 chuyên đề đề cập đến nội dung, chủ trương mới về công tác Mặt trận nhiệm kỳ X (2014 - 2019).

    Ngoài ra, hội nghị cũng đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản về công tác giám sát xây dựng chính quyền; phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng được nêu ra trong buổi tập huấn. Bên cạnh đó, một số nội dung cơ bản về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và công tác nắm bắt dư luận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân ở địa phương…

    Lệ Loan