Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 750 sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ phong trào thi đua yêu nước

    (VOH) - Trong năm 2013, công nhân viên chức lao động quận 3 (TP.HCM) đã hưởng ứng và ra sức thực hiện phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động. Kết quả, ở các công đoàn cơ sở có 13 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 400 sáng kiến kinh nghiệm, 347 công trình kỹ thuật và đề tài nghiên cứu được thực hiện.

    Các sáng kiến, giải pháp này đã làm lợi gần 2 tỉ đồng, tiết kiệm 1,8 tỉ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

    Tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động do Liên đoàn lao động quận 3 tổ chức diễn ra sáng 26/12, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước đã được tuyên dương, khen thưởng.


    Mỹ Trang