Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hướng dẫn góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992

    (VOH) - Sáng 21/2, UBMTTQ TPHCM đã nghe ông Trần Văn Bảy - Trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp của Sở Tư pháp Thành phố hướng dẫn góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

    Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có 124 điều, 11 chương, gồm: Chế độ chính trị; Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục; Khoa học Công nghệ và Môi trường; Bộ máy nhà nước. Trong đó, Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời, bổ sung, làm rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc nếu điều này được thông qua, sẽ có đạo luật cụ thể hóa vai trò, vị thế của Mặt trận trong Hiến pháp.

    Ngoài ra, dự thảo làm rõ nội dung quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, công dân, quyền sử dụng đất của công dân.

    Lệ Loan