Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2012 của thành phố

    (VOH) - UBND TPHCM vừa phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố cho năm 2012.

    Theo đó, công chức hành chính sẽ được bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, các nghiệp vụ quản lý về dự án… Kế hoạch của UBND TPHCM trong năm 2012, là tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng, thống kê, văn thư - lưu trữ, kỹ năng giao tiếp, quản lý và giám sát dự án …cho cán bộ,  công chức, viên chức; đào tạo bác sĩ, dược sĩ để bổ sung nhân lực có chuyên môn cho ngành y tế của thành phố. Cán bộ quận, huyện và cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn sẽ được đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức quản lý nhà nước, chính trị-hành chính và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh cho lãnh đạo quận, huyện, phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn TPHCM./.

    Bá Nhiễu