Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết thúc Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới tại Việt Nam

  Ngày 19-3, tại Hà Nội, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ kết thúc Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới tại Việt Nam.

  Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định: sau ba năm thực hiện, Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới tại Việt Nam đã giúp nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ các cơ quan Chính phủ; tăng cường kiến thức liên quan đến việc thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo các điều luật này.

  Toàn cảnh buổi lễ

  Chương trình hợp tác chung cũng giúp nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan trong việc lồng ghép giới vào các chương trình và chính sách giáo dục, y tế, lao động, việc làm, thông tin, truyền thông và công tác thu thập số liệu.

  Chương trình được triển khai từ tháng 4-2009 và kết thúc vào ngày 30-3-2012 với mục tiêu tăng cường năng lực của các lãnh đạo cấp quốc gia và cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị và các bên có trách nhiệm liên quan nhằm thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo có hiệu quả về thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Với tổng ngân sách hơn 4,68 triệu USD, trong đó Quỹ hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG-F) của Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ 4,5 triệu USD.

  Ông Bruce Campbell, quyền Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: mặc dù Việt Nam có khuôn khổ luật pháp và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể tạo ra cơ hội bình đẳng cho nam giới và phụ nữ giúp đảm bảo các chính sách và chương trình được thực hiện ở cấp tỉnh và các địa phương.

  QDND