Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khai mạc Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh

  Ngày 9-9, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015, đã chính thức khai mạc. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh đã triệu tập 350 đại biểu, đại diện hơn 24.500 đảng viên của 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.


  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ các đại biểu dự đại hội.
  Ðồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, dự và phát biểu chỉ đạo Ðại hội. Dự đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Ðẳng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng.

  Ðồng chí Lê Thị Bân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu ý kiến khai mạc Ðại hội, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức... song với  tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, một số loại tội phạm và tai nạn giao thông giảm. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc... Kết quả trên đánh dấu sự nỗ lực lớn trong thời gian qua của Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

  Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Tuy đã có những bước phát triển quan trọng, nhưng do xuất phát điểm kinh tế thấp, nên Tây Ninh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn; quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm. Công nghiệp chưa phát triển nhiều, quy mô, tỷ trọng chưa lớn; kết cấu hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển; công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn yếu; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu...

  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh cần nhận thức sâu sắc hơn về đặc điểm, tình hình, xác định rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của địa phương làm cơ sở đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, mang tính khả thi cao. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải gắn kết chặt chẽ với sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của vùng để tạo bước đột phá cho mình; chủ động tạo ra cơ chế, cơ hội để phát triển với tinh thần năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tỉnh cần chú trọng khai thác có hiệu quả lợi thế tỉnh biên giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, dịch vụ mạnh mẽ.

  Tây Ninh cần quan tâm hơn trong việc giữ vững "trận địa" nông nghiệp, thúc đẩy phát triển về chất, nhất là nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, bảo vệ an ninh lương thực. Tỉnh có thế mạnh về cây công nghiệp (cao-su, mía, mì...), do đó cần quan tâm quy hoạch và định hướng phát triển sao cho có hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nhiều sản phẩm tinh chế có giá trị xuất khẩu, tiến tới hạn chế, giảm mạnh việc xuất khẩu nguyên liệu thô. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, đồng thời cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đẩy mạnh hợp tác, mở rộng đầu tư sang Cam-pu-chia, đồng thời tiếp tục tăng cường cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  Trong công tác xây dựng Ðảng, tỉnh phải hướng mạnh về cơ sở, gắn công tác xây dựng Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải theo phương châm "Gần dân, trọng dân, tin dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin".

  Ðại hội tiếp tục làm việc đến ngày 11-9.

  Theo Nhân Dân