Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khai mạc Đại hội đồng lần II Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam

  (VOH) – Ngày 15/5, tại TPHCM, Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam khai mạc Đại hội đồng lần thứ II nhiệm kỳ 2014-2018 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Hội thánh Tin lành Trưởng lão được truyền vào Việt Nam từ năm 1968, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Hội thánh được Nhà nước công nhận vào năm 2008. Hiện nay, Hội thánh có khoảng 17.000 tín đồ sinh hoạt ở 22 tỉnh, thành.

  Trong nhiệm kỳ qua, chức sắc và tín hữu của Hội thánh cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. 

  Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng: Hội đồng quản trị mới của nhiệm kỳ II tiếp tục hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Minh Hiệp