Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc Đại hội Đồng lần thứ II, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm VN

    (VOH) - Sáng 12/12, tại TP.HCM, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm VN đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Đồng lần thứ II, nhiệm kỳ (2012-2016).

    Tại Lễ khai mạc, Mục sư Trần Công Tấn đã đọc diễn văn khai mạc ôn lại quá trình hình thành và phát triển Giáo hội Cơ đốc Phục lâm VN. Trong đó, khẳng định sự hoạt động của Giáo hội và sinh hoạt Tôn giáo trong thời gian qua luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Nhờ đó, Giáo hội đã hoạt động ổn định, đúng đường hướng, tôn chỉ, Pháp lệnh Tôn giáo tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước.

    Lệ Loan