Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4

    Sáng 11-5, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ đã chính thức khai mạc. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong 13 hội nghị về quân sự và quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức với vai trò chủ nhà, nằm trong khuôn khổ các hoạt động năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2010.

    Chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN là “Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN vì một khu vực ổn định và phát triển”. Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trao đổi, chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực cũng như thông báo về chính sách quốc phòng của mỗi nước.

    Hội nghị cũng thảo luận để nâng cao hơn nữa trong hợp các an ninh phi truyền thống giữa quân đội các nước trong khu vực như chống khủng bố, cướp biển, thiên tai, dịch bệnh...

    SGGP