Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc phiên họp lần thứ 28 Uỷ ban thường vụ Quốc hội

    Hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 12 khai mạc phiên họp lần thứ 28.

    Trong buổi làm việc, Uỷ ban thường vụ đã nghe báo cáo về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật Pháp lệnh năm 2010; nghe tờ trình về việc đề nghị đưa dự án Luật Thủ đô vào chương trình chính thức năm 2010 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá 12.

    Báo cáo của Uỷ ban Pháp luật do Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đức Thuận trình bày đề nghị: năm 2010, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật đầu tư công; dự án Luật Thủ đô, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết về công trình dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Sau đó tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2010, Quốc hội dự kiến thông qua các dự án Luật và Nghị quyết này.

    (VOV)