028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Khai mạc trọng thể Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

(VOH) - Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, đánh giá việc thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 7, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 8.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, sáng nay 26/9, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương, các chức sắc tôn giáo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế và hơn 1.000 đại biểu chính thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Trước khi bắt đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Vinh quang MTTQ Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên của nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn chào mừng đại hội.

Sau lễ chào cờ, Đại hội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, đánh giá việc thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 7, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 8, Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Nhấn mạnh về vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới hiện nay, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần VIII chính là đại hội của phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với tinh thần đó, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019. Chúc đại hội thành công tốt đẹp".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam và rất vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Mặt trận, hình ảnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc – một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư chỉ rõ: một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận tổ quốc trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc: "MTTQ là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân. Không ngừng tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau, xóa bỏ mọi mặt cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Làm sao để Mặt trận các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng (TNO).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm rất quan trọng, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền bao gồm cả giám sát các cán bộ Đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức cơ quan Nhà nước các cấp. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình, giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Tháng 12/ 2013 Bộ Chính trị đã ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và quy định về việc MTTQ VN, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là các quy định cơ bản, tạo điều kiện để Mặt trận triển khai hoạt động giám sát trong thời gian tới. Tôi rất mong và tin rằng Mặt trận tổ quốc sẽ làm tốt công việc này".

Trong phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã nghe tham luận của MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội với nội dung tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham luận của Hội Nông dân Việt Nam với nhan đề: Hội Nông dân Việt Nam tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động góp phần xây dựng Nông thôn mới; và tham luận của MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đề cập việc MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới.

Buổi chiều, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 8 tiếp tục phiên làm việc với các nội dung: Thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8; trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 và thảo luận công tác mặt trận.

Phong Phú