Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khởi công xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang"

  Sáng 15/2, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.


   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ khởi công.

  Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết-Trưởng Ban Dân vận trung ương; Bí thư Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương, các tỉnh lân cận và đông đảo bà con các dân tộc tinh Tuyên Quang tới dự.

  Tuyên Quang cái nôi của cách mạng Việt Nam, vùng đất được coi là thủ đô kháng chiến, nơi ghi dấu những năm tháng sống và làm việc của Bác Hồ chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

  Với tấm lòng thành kính Bác Hồ kính yêu, tự hào là quê hương truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang mong muốn được xây dựng tượng đài Bác Hồ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khởi công

  Nguyện vọng ấy đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho Tuyên Quang xây dựng cụm tượng đài Bác tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với quy mô khoảng 10 ha.

  Bố cục Tượng đài gồm 2 phần: Phía trước là nhóm tượng 7 nhân vật, trong đó tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm. Phía sau tượng đài là phù điêu gồm 3 mảng với mảng chính là biểu tượng cây đa Tân Trào, di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam. Hai mảng phù điêu hai bên khắc họa một số hình ảnh hoạt động, sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, danh lam, thắng cảnh, kinh tế của tỉnh trên con đường CNH – HĐH.

  Công trình đặt tại địa điểm sát chân núi Thổ Sơn có ý nghĩa đặc biệt, bởi chính tại nơi đây là địa điểm Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang vào tháng 3/1961, thể hiện tình cảm của Bác với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang và của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với Bác.

  Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, đây là công trình lịch sử đặc biệt quan trọng thể hiện sự tôn kính, tình cảm sâu nặng vô bờ bến của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  Chủ tịch nước nêu rõ, quá trình xây dựng tượng đài, các cấp chính quyền, đơn vị thi công cần chỉ đạo hết sức chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ thi công cho công trình để khi hoàn thành sẽ là nơi ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cổ vũ động viên Đảng bộ các nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Chủ tịch nước nhấn mạnh, cách làm thiết thực nhất, có ý nghĩa nhất để kế thừa, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, lưu giữ nhiều di tích lịch sử về Bác, được dựng tượng đài Bác là đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang phải là một trong những địa phương đi đầu cả nuớc trong học tập và làm theo lời dạy của Bác, tấm gương đạo đức của Bác.

  Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Tuy nhiên, Tuyên Quang vẫn còn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, nên đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang cần nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trong đó, tập trung vào phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hoá, nền tảng tinh thần của xã hội.

  Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, (khoá XI) về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng truởng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, để khai thác, phát huy tốt những tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế của tỉnh theo chiều sâu, nhanh, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, gắn kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng, phát huy lợi thế toàn vùng. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết hội nghị TW 4 (khoá XI) về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; trong đó, tập trung cao vào đấu tranh chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, điều mà đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đang hết sức trông chờ.

  Để làm được điều này, đòi hỏi phải có quyết tâm cao và cách làm chặt chẽ khoa học.

  Trước hết các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải thực sự nghiêm túc, gương mẫu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khách quan, trung thực về trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò nêu gương đối với cấp dưới, với quần chúng.

  Cán bộ chức vụ càng cao, yêu cầu gương mẫu và vai trò nêu gương càng phải cao. Phát huy dân chủ thực sự trong Đảng, đồng thời tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, thông qua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với cán bộ đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước. Xử lý nghiêm minh mọi cán bộ đảng viên có sai phạm; củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Trên cơ sở kết quả của công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, quản lý có hiệu lực hiệu quả cao và đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị để Nhà nước ta thực sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó mọi cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân như lời Bác Hồ dạy.

  Chủ tịch nước tin tưởng, trong thời kỳ phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nguồn lực của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, sớm đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển, và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

  Theo VOV