Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kiểm điểm Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay

  Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa cho nghỉ việc 10 kiểm soát viên không đủ trình độ tiếng Anh, hàng loạt lãnh đạo tổng công ty này cũng phải làm kiểm điểm liên quan đến các sự cố không lưu gần đây.

  Ông Đinh Việt Thắng, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ngày 27/11 đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm trong việc để xảy ra sự cố máy bay quân sự cắt mặt máy bay Vietnam Airlines và sự cố sập điện tại Trung tâm kiểm soát không lưu và tiếp cận đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM).

  Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cho thôi việc các kiểm soát viên không đạt yêu cầu tiếng Anh trong thời gian tới - Ảnh minh họa: M.Hà

  Lãnh đạo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công ty Quản lý bay miền Nam đều phải làm kiểm điểm. Với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban điều hành Tổng công ty, Ban An toàn an ninh phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể. Ban Không lưu bị kiểm điểm trong sự cố máy bay quân sự cắt đầu máy bay Vietnam Airlines, Ban Kỹ thuật bị kiểm điểm về sự cố sập điện tại ACC HCM.

  Tập thể lãnh đạo Công ty và Tổ an toàn Quản lý bay miền Nam, phòng Không lưu và Trung tâm kiểm soát Tiếp cận - Tại sân (Tháp chỉ huy trong sân bay Tân Sơn Nhất), Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật cũng phải kiểm điểm liên quan đến 2 sự cố trên.

  Đặc biệt, ông Hoàng Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Đinh Việt Thắng, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra 2 sự cố trên. Ngoài ra, các Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Đình Công, Đoàn Hữu Gia, Nguyễn Văn Thăng và các Trưởng ban Không lưu, Kỹ thuật, An toàn - An ninh đều phải kiểm điểm.

  Công ty Quản lý bay miền Nam cũng phải kiểm điểm giám đốc, phó giám đốc và tổ trưởng tổ An toàn, kíp trưởng, các nhân viên kíp trực đảm bảo kỹ thuật, kiểm soát viên không lưu vì để xảy ra sự cố liên quan đến phần trách nhiệm công việc của mình được giao. Các bản kiểm điểm trên phải hoàn thành trước 30.11.

  Ngoài ra, sau các sự cố về không lưu, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã rà soát, đánh giá lại chất lượng kiểm soát viên không lưu, báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, sau 3 đợt đánh giá tiếng Anh từ đầu năm tới nay, có 130 kiểm soát viên (31%) trên toàn hệ thống chưa đạt yêu cầu mức 4 của ICAO. Tổng công ty đã đào tạo cấp tốc cho 60 người trong số 130 người này, nhưng vẫn có 10 người không đạt tiếng Anh level 4.

  Tổng giám đốc Tổng công ty này đã báo cáo Hội đồng thành viên tạm dừng hợp đồng, không trả lương với 10 kiểm soát viên này, yêu cầu đi học lại, nếu tiếp tục không đạt chuẩn sẽ sa thải. Những trường hợp thi lại không đạt chuẩn khác tới đây cũng sẽ bị xem xét để dừng hợp đồng.

  Thanh Niên