Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các quận, huyện

    (VOH) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Ủy ban nhân dân TP, nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra khi đang bước vào mùa mưa, lũ năm 2013, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP vừa triển khai kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các quận - huyện trọng điểm.

    Dự kiến, thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 15/7 đến hết ngày 15/8. Nội dung kiểm tra là các Phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của các quận- huyện; Tình trạng công trình, nhà ở, khu dân cư tại các vùng xung yếu. Kế hoạch bố trí các điểm tạm cư kiên cố, an toàn để sơ tán, di dời dân đến nơi tạm cư an toàn khi thiên tai xảy ra...Các quận - huyện chọn 1 phường, xã - thị trấn có địa bàn xung yếu để cùng đoàn của TP kiểm tra điểm công tác chuẩn bị về phòng, chống, ứng phó thiên tai của cấp cơ sở.

    Minh Tâm