Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kiến nghị dùng tiền ngân sách mua lại các trạm thu phí đã bán quyền

  Chánh văn phòng Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh cho biết, hiện nay đã dừng hoàn toàn 17 trạm thu phí nộp ngân sách Nhà nước. Thời gian tới còn 10 trạm thu phí nữa sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai công tác thu phí cho hợp lý.


  Số lượng trạm thu phí sẽ giảm xuống trong thời gian tới - Ảnh minh họa.

  Theo ông Lê Hoàng Minh, có một số trạm bán quyền thu phí là do trước đây không có nguồn tiền bảo trì nên phải bán để lấy tiền bảo trì đường bộ, cụ thể đã bán 5 trạm thu phí được hơn 1000 tỷ sử dụng toàn bộ cho công tác bảo trì đường bộ. Theo Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ và thông tư liên quan, các trạm này phải dừng thu phí.

  Đối với công tác thu phí sử dụng đường bộ, hiện triển khai khá tốt, đến nay đã thu được 300 tỷ đồng. Ông Lê Hoàng Minh cũng giải thích, trách nhiệm thu phí sử dụng đường bộ với xe máy thuộc về địa phương, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cụ thể. Hiện có hiểu lầm là Bộ GTVT nhờ các địa phương thu hộ xe máy rồi chuyển về Bộ GTVT. Nhưng theo quy định, phí bảo trì đường bộ thu từ xe máy do địa phương thu và giữ lại 100% để bảo trì đường bộ địa phương, Bộ GTVT không sử dụng cho quốc lộ.

  QĐND