Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiến nghị thu hồi hơn 900 tỷ đồng sai phạm

    Trong 2 quý đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 40 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện hơn 1.266 tỷ đồng thiếu sót, sai phạm; kiến nghị thu hồi hơn 900 tỷ đồng, xử lý gần 300 tỷ đồng.

    Rút kinh nghiệm và từ kết quả của một số cuộc thanh tra về bảo hiểm xã hội, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Chính phủ còn hướng dẫn toàn ngành thanh tra diện rộng về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

    VOV