Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kịp thời tuyên dương những điển hình tiên tiến

    (VOH) - Ngày 29/2, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có hướng dẫn thực hiện tổng kết phong trào lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2007-2012.

    Ngoài  việc kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương phải kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể đi đầu trong tổ chức phong trào, các cá nhân điển hình tiên tiến nhằm động viên công nhân viên chức lao động tích cực tham gia phong trào thi đua, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó là lựa chọn, giới thiệu những điển hình xuất sắc tham dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động toàn quốc.

    Ngoài các hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các cấp công đoàn cần tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và chuyên môn đồng cấp có các hình thức khen thưởng phù hợp để động viên phong trào. Hội nghị tổng kết phong trào lao động sáng tạo toàn quốc giai đoạn 2007-2012  dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III/2012.

    Mỹ Trang