Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ký kết biên bản ghi nhớ về sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt Nam

    Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã ký kết bản ghi nhớ với Tập đoàn General Electric (Hoa Kỳ) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của người dân cả nước tới các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng.

    Theo bản ghi nhớ, Tập đoàn General Electric sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc nghiên cứu khả năng lắp ráp và sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam nhằm cung cấp cho thị trường nội địa; đồng thời đánh giá các yếu tố cần thiết để thu hút những khoản đầu tư cho dự án này. Hai bên sẽ cộng tác để đào tạo nâng cao nghiệp vụ và tạo công ăn việc làm tại Việt Nam.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Hợp tác giữa Bộ Y tế và Tập đoàn GE trong nỗ lực sản xuất trang thiết bị tại Việt Nam sẽ giúp Việt Nam có những trang thiết bị hiện đại, phổ cập cho công tác y tế ở các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện, xã với giá cả hợp lý và chất lượng cao.

    Vietnam+