Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ký kết “Chương trình phối hợp về công tác gia đình”

    “Chương trình phối hợp về công tác gia đình” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết đúng Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

    Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Việt Nam Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: Ngày gia đình năm 2012 có chủ đề “xây dựng gia đình là vấn đề lớn hết sức hệ trọng của cả dân tộc và thời đại”. Một trong những sự kiện quan trọng trong dịp này là lễ ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012 - 2015”.

    Chương trình phối hợp này góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm cho thanh, thiếu niên về giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, có lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước; hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

    VNPlus