Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ký kết liên tịch quy chế phối hợp 3 thường trực: HĐND, UBND và UBMTTQVN Tp.HCM

    (VOH) - Sáng 3/1, dưới sự chứng kiến của các Ban Ngành Đoàn thể, ba cơ quan Thường trực là: Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM đã tổ chức Lễ ký kết liên tịch Quy chế phối hợp công tác. Đến dự và ký kết có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp và ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM.

    Lễ ký kết Liên tịch nhằm thể hiện mối quan hệ phối hợp giữa ba cơ quanThường trực để mỗi cơ quan thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp và pháp luật quy định. Quy chế phối hợp gồm có 6 chương, 30 điều, quy định các nội dung phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Tp, bao gồm các nội dung phối hợp về xây dựng chính quyền và quản lý Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vận động nhân dân, nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

    Thoại Diễm