028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tức trong ngày

Kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn

UBKT Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa có Thông báo thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa có Thông báo thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn vì những sai phạm trong việc thực hiện quản lý đối với hai đề tài, dự án triển khai trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo đó, trong quá trình quản lý đối với đề tài “Nghiên cứu đánh giá, nhân giống và kỹ thuật trồng gừng đá Bắc Cạn” và dự án “Mở rộng mô hình trồng cây khoai môn Bắc Cạn bằng công nghệ nuôi cấy Invitro”, đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm đã có nhiều sai phạm.

Kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn.

Cụ thể, đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan đơn vị; không chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan trong suốt giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015. Chỉ đạo thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai đề tài, dự án nêu trên thiếu chặt chẽ, chưa sát sao nên không phát hiện thiếu sót, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Không chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung và không báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý khi đơn vị chủ trì dự án thực hiện không đúng nội dung theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20-2-2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Tấp, Chánh Văn phòng, nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học-Công nghệ, trong quá trình tham mưu quản lý, tổ chức thực hiện hai dự án đã thiếu sát sao chỉ đạo công chức theo dõi, kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện những thiếu sót, sai phạm của đơn vị chủ trì thực hiện. Không tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20-2-2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án. Thiếu chặt chẽ trong kiểm tra, đối chiếu nội dung thực hiện với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án nên không phát hiện sai phạm khi tổng hợp hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm thu, công nhận kết quả.

Đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm và Nguyễn Văn Tấp đã vi phạm một số nội dung tại Điều 8, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan nơi sinh hoạt, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-5-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn quyết định xử lý kỷ luật đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm và Nguyễn Văn Tấp bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn cũng yêu cầu ba đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, gồm: Nông Thị Nơi, Đinh Thị Tuyến (đều là chuyên viên phòng Quản lý Khoa học-Công nghệ) và Vũ Thị Hương (Kế toán Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.