Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Hải quan

    Sáng 10-9, Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (10/9/1945- 10/9/2010). Đuợc biết, trong 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Hải quan luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

    Ngành Hải quan Việt Nam đã 2 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nêu rõ: Thời gian tới, ngành Hải quan Việt Nam tập trung thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá trở thành lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu, áp dụng các kĩ thuật hiện đại, tiến kịp với trình độ hải quan khu vực và thế giới.


    VOV