Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kỳ vọng trước thềm Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

  (VOH) - Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần X, nhiệm kỳ 2014-2019, hướng về đại hội đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất thiết thực của các ban ngành, đoàn thể nhằm tăng cường tính hiệu quả trong công tác mặt trận.

  Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội sáng 15/5. (ảnh: PNO)
  Được biết, phương hướng công tác của MTTQ VN TPHCM nhiệm kỳ X có điểm mới là sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền để Mặt trận thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các giới, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố vững mạnh. Tâm đắc với nội dung này, ông Đặng Văn Khoáng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình cho rằng:  Những năm qua, MTTQ các cấp đã đạt được nhiều thành quả trong công tác làm cầu nối cho Đảng, chính quyền thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Đồng thời, các thành viên Mặt trận cũng đã nỗ lực giám sát các lĩnh vực có nhiều bức xúc như quy hoạch, bồi thường, giải tỏa, tái định cư; vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện lời hứa của các đại biểu dân cử; giám sát công tác của cán bộ, đảng viên; giám sát đầu tư công… Tuy nhiên, để phát huy sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là năng lực của thế hệ trẻ, anh Trịnh Ngọc Sơn - Bí thư Huyện đoàn Hóc Môn đề xuất:  Bên cạnh các hoạt động giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng chú trọng phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, qua đó đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đoàn kết chăm lo sự nghiệp, y tế được xã hội hóa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Hướng đến Đại hội kỳ này, ông Lý Thái Hùng - Giám đốc Trung tâm văn hóa quận 12 bày tỏ mong muốn:
  Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 10 được tổ chức trong bối cảnh Hiến pháp mới được thông qua đã khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và có thêm chức năng phản biện xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đây là cột mốc có ý nghĩa to lớn, đòi hỏi Đại hội có những bước phát triển mới, thấy được vai trò, trách nhiệm của mình để hiệp thương, đề ra những nội dung phù hợp, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp, tăng cường vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội góp phần xây dựng Đảng. Ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Chính sách Mặt trận là chính sách quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2014 - 2019 không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó nòng cốt là Ủy ban Mặt trận và Ban Thường trực Mặt trận các cấp mà còn là đợt sinh hoạt chính trị - dân chủ sâu rộng trong nhân dân. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố, Đại hội Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần X sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc; củng cố, mở rộng tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TPHCM trong tình hình mới.


  Đại hội đại biểu MTTQVN TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã khép lại phiên làm việc thứ nhất vào chiều qua 15/5. Nhiệm kỳ mới này, Mặt trận Tổ quốc TPHCM đã đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận. Bên cạnh việc đặt ra yêu cầu các cán bộ chuyên trách phải có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài việc tinh gọn bộ máy của cơ quan chuyên trách MTTQ các cấp, Mặt trận cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận Mặt trận thực hiện tốt 6 tiêu chí “rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận” theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức MTTQ từ TP đến cơ sở. Trong đó, tập trung cho xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Phấn đấu đến năm 2015, 100% trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, ấp là Trưởng ban vận động khu dân cư. Ngoài ra, hàng năm Mặt trận TP đặt ra chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” phấn đấu đạt từ 20 tỷ đồng để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, tiếp tục nhân rộng mô hình giúp vốn, phương tiện làm ăn cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Phấn đấu vận động hàng năm đạt 100 tỷ đồng trở lên để hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo. Ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM khẳng định:  Hôm nay 16/5, Đại hội đại biểu MTTQVN TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019 bước vào ngày làm việc thứ hai. Đại hội sẽ đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN TPHCM nhiệm kỳ IX; xác định Chương trình hành động của MTTQVN TPHCM nhiệm kỳ (2014 – 2019); góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VIII; tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ VN; hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQVN TPHCM nhiệm kỳ X và cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, cùng thông qua nghị quyết Đại hội.

  Quỳnh Anh - Lệ Loan