Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lao động đăng ký thất nghiệp giảm

  Từ đầu năm 2013 đến nay, TP HCM có 94.000 lao động đăng ký thất nghiệp (giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2012), trong đó có 83.300 người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Sở LĐ-TB-XH TP đã ban hành quyết định xét hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 79.900 người; chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp đi đến các tỉnh, TP khác cho 10.121 người; số người từ nơi khác chuyển đến TP hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.996 người. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 839 tỉ đồng.

  Lao động thất nghiệp tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp.

  Nguyên nhân khiến số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm là do các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã ổn định sản xuất so với năm trước. Người lao động cũng ý thức được trong điều kiện kinh tế hiện nay, tìm việc làm mới rất khó nên không muốn thay đổi chỗ làm.

  Theo NLĐ