Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo

    Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia (BCĐ) về y tế biển, đảo; giao Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức làm Phó trưởng ban.

    BCĐ có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng và giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển y tế biển, đảo. Đồng thời huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên toàn quốc trong các tình huống khẩn cấp; thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.

    Theo Thanh Niên