028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyến tật

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTĐ xem xét, quyết định, lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

khuyết tật, giáo dục hòa nhập
Hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập sẽ được quy hoạch lại (Ảnh: HL)

Nhiệm vụ của HĐTĐ là tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động của HĐTĐ, nội dung thẩm định, nhiệm vụ lập quy hoạch, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện theo quy định tại các khoản 3,5,6,7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

HĐTĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: