Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ khánh thành cầu vượt giao lộ D1 và Lê Văn Việt

    (VOH) - Ngày 26/4, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã tổ chức Lễ khánh thành Cầu vượt giao lộ D1 và Lê Văn Việt, đưa vào hoạt động phục vụ cho các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao TPHCM.

    Đây là hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và cũng là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM. Công trình nhằm đẩy nhanh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực trong Khu Công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kính tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TPHCM.

    Hà An