Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Liên đoàn lao động và bảo hiểm xã hội quận 5 ký chương trình liên tịch

    (VOH) - Sáng 31/10, Liên đoàn lao động và Bảo hiểm xã hội quận 5 tổ chức lễ ký kết liên tịch thông qua quy chế phối hợp công tác trong việc chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

    Thông qua chương trình, hai đơn vị sẽ triển khai nhiều hoạt động trong việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định pháp luật- nhất là ở những đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ bảo hiểm cho công nhân lao động. Chương trình ký kết là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Thu Nga, chủ tịch LĐLĐ quận 5 cho biết: "Trách nhiệm của LĐLĐ là phải làm sao hướng dẫn, nhất là các công đoàn cơ sở nhất là các chủ doanh nghiệp là khối ngoài nhà nước để thực hiện tốt việc đóng BHXH cho người lao động, để mình bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đối với quận 5 thì hằng năm chúng tôi ký kết tới 18 ngành, trong đó có BHXH thực hiện quyền lợi cho người lao động".

    Huệ Như